Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Komunikaty

<< <  Strona 2 z 4  > >>

Napisał: admin
2021-10-27

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej soli przekazuje w załączeniu:

Napisał: admin
2021-10-27

W związku ze zmianą wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie planów bezpieczeństwa biologicznego, Powiatowy Lekarz weterynarii w Nowej Soli przekazuje w załączeniu aktualne wytyczne

Napisał: admin
2021-10-27

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021.306 t.j.) ogłasza, że do xx.11.2021 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczeń w zakresie:

Napisał: admin
2021-07-29

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Napisał: admin
2021-06-22

W związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków na fermie drobiu w Nowej Soli Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli wzywa posiadaczy drobiu, którzy dotychczas nie dokonali zgłoszenia miejsc utrzymania drobiu do natychmiastowego zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli miejsc utrzymania drobiu i innego ptactwa.