Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Struktura organizacyjna:

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - ZZZ


  Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji - ZBŻ, ZPU


Zespół do spraw finansów, księgowości - ZFK, administracji - ZSA