Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Komunikaty

Strona 1 z 3  > >>

Napisał: admin
2021-11-17

Informuję o realnym wysokim zagrożeniu wystąpienia HPAI u drobiu w
powiecie nowosolskim ( na dzień 16.11.2021 potwierdzono ogniska choroby na
fermach komercyjnych w powiecie międzyrzeckim).

Napisał: admin
2021-10-27

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej soli przekazuje w załączeniu:

Napisał: admin
2021-10-27

W związku ze zmianą wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie planów bezpieczeństwa biologicznego, Powiatowy Lekarz weterynarii w Nowej Soli przekazuje w załączeniu aktualne wytyczne

Napisał: admin
2021-10-27

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021.306 t.j.) ogłasza, że do xx.11.2021 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczeń w zakresie:

Napisał: admin
2021-07-29

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi