Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :

Skargi i wnioski

Skargi i Wnioski

  1. Wojewódzki Lekarz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 900 do 1600.
  2. Pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania od godz. 700 do 1500.
  3. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków jest umieszczona na widocznym miejscu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu.
  4. Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu za pośrednictwem poczty lub przyjęte osobiście, także zgłaszane ustnie do protokołu podlegają rejestracji w sekretariacie Wojewódzkiego Lekarza.
  5. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest zgodnie z obowiązującą „Instrukcją Kancelaryjną”.
  6. Kwalifikacji skarg i wniosków dokonuje Wojewódzki Lekarz.
  7. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu, którym przekazano skargi i wnioski w celu ich zbadania ponoszą służbową odpowiedzialność za dokonanie ustaleń oraz za termin i sposób rozpatrzenia skarg i wniosków.