Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Komunikaty

Strona 1 z 4  > >>

Napisał: admin
2022-10-26

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021.306 t.j.) ogłasza, że do

15.12.2022 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczeń.

Napisał: admin
2022-09-30

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli
67-100 Nowa Sól Ul. Kossaka 24

Ogłoszenie nr 107235 / 30.09.2022

Inspektor Weterynaryjny
w zespole do bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Napisał: admin
2022-08-12

UWAGA!

Wzwiązku z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia
Wojewodowie: Lubuski, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski wydali rozporządzenia
zakazujące korzystania z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt.


Napisał: admin
2022-07-29

>>UWAGA<< Informacja o zmianie procedury w sprawie postępowania ze zwierzętami przemieszczanymi w celach niehandlowych do 5 sztuk, towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do EU przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

Napisał: admin
2022-03-15

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

(PSY, KOTY, FRETKI)