Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :

Zdrowie i ochrona zwierząt

INFORMACJE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ  -DOBROSTAN

Wzbogacanie środowiska w utrzymaniu świń oraz problem obcinania ogonów(materiały do pobrania poniżej):

pdf Tabela - ocena ryzyka wystąpienia kanibalizmu u świń

pdf Ulotka - analiza ryzyka GIW2023

pdf Ulotka - materiały wzbogacające

powerpoint Material manipulacyjny

 

  

UWAGA POSIADACZE ZWIERZĄT: Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Obowiązek zgłoszenia koniowatych w ARiMR do 06.04.2023

Broszury informacyjne:

Zgłoś zwierzęta przez internet. Portal IRZplus:zobacz

System identyfikacji i rejestracji zwierząt- Nowa ustawa:zobacz

System identyfikacji i rejestracji zwierząt- Nowa ustawa - konie:zobacz

Obowiązki dla posiadaczy drobiu - Nowa ustawa:zobacz

 

Obowiązki właścicieli i posiadaczy koniowatych:

Link do informacji: zobacz

 

 

Informacja dla hodowców drobiu

pdf Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

word Program_monitorowania_i_zwalczania_gryzoni_w_gospodarstwie

word Rejestr_dezynfekcji_i_zużycia_środków_dezynfekcyjnych

excel_2019 Rejestr_codziennego_przeglądu_stada

excel_2019 Rejestr osób wchodzących do pomieszczenia

excel_2019 Rejestr wjazdów środków transportu

  

 INFORMACJA DLA HODOWCÓW BYDŁA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje o możliwości przystąpienia w 2020 r. do realizacji w stadach bydła dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD). Zgłoszenia przyjmowane są do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli do 30.12.2019 r.

 

PRZEMIESZCZENIE ZWIERZAT TOWARZYSZACYCH BREXIT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz.U. poz.1722). Program został opracowany przez Głównego Lekarza Weterynarii we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, a przystąpienie do programu jest dobrowolne. Za realizację programu odpowiada posiadacz bydła. W ramach programu próbki do badań laboratoryjnych są pobierane i przesyłane przez lekarza weterynarii, który sprawuje zwyczajową opiekę nad gospodarstwem pochodzenia (lekarz weterynarii opiekujący się stadem). Przed rozpoczęciem realizacji programu posiadacz bydła przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii opiekującego się stadem, który będzie pobierał próbki do badań laboratoryjnych. Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt. Koszty pobierania próbek zależą od cennika lekarza weterynarii opiekującego się stadem. Koszty dostarczenia próbek do laboratorium zależą od sposobu dostarczenia próbek (np. specjalna firma kurierska, lekarz weterynarii opiekujący się stadem ), a koszty badań laboratoryjnych zależą od cennika laboratorium, w którym będą przeprowadzane badania laboratoryjne. Koszty nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej obejmują: 1) koszty kontroli przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii na miejscu w stadzie bydła, w tym koszty dojazdu do tego stada; 2) koszty wydania decyzji administracyjnej o nadaniu stadu bydła statusu stada wolnego od IBR/IPV, BVD MD, w tym koszty dostarczenia tej decyzji do jej adresata. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w programie proszę o kontakt telefoniczny.

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Zamiar przemieszczenia świń należy zgłaszać 24 godziny przed wysyłką do urzędowego lekarza weterynarii lek. wet. Jana Serafinowicza tel. 603922553 oraz do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej soli ul . Kossaka 24, 67-100 Nowa Sól Tel 68/4583859,68/4583858, pon-pt w godz. 7:00- 15:00. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Nowej Soli ul. Kossaka 24, Tel. 68/4583859,68/4583858, pon-pt w godz. 7:00- 15:00.