Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :
2022-10-26

WYZNACZENIA na rok 2023 W POWIECIE NOWOSOLSKIM


Napisał: admin

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021.306 t.j.) ogłasza, że do

15.12.2022 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczeń w zakresie:

 

a)      szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (min. 5 osób),

b)      sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, punktami skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt (min. 2 osoby),

c)       badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia ( min. 5 osób),

d)      sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju ( min. 3 osoby),

e)      sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia (min. 1 osoba),

f)       pobierania próbek do badań (min. 5 osób),

g)      badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni ( min. 2 osoby),

h)      prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt                       (min. 6 osób).

 

pdf  Wyznaczenia na rok 2023

pdf  Zgłoszenie wstępnej gotowości