Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :
2021-10-27

WYZNACZENIA na rok 2022 W POWIECIE NOWOSOLSKIM


Napisał: admin

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli działając zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021.306 t.j.) ogłasza, że do xx.11.2021 r. będą przyjmowane dokumenty dotyczące wyznaczeń w zakresie:

 

 

a)      szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b)      sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, punktami skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c)       badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)      sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e)      sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia

f)       sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych

g)      pobierania próbek do badań,

h)      badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

i)        prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ...

 

Pełna treść do pobrania poniżej:

pdf Wyznaczenia na rok 2022

word Zgłoszenie wstępnej gotowości