Motyw :
Czcionka :
Wyszukaj treść :

Grypa ptaków

UWAGA!

Wojewoda Lubuski wydał nakaz utrzymywania drobiu w hodowlach przydomowych w zamknięciu! Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2022 r., w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, terenie powiatu gorzowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego i części powiatu wschowskiego.

pdf Tekst rozporządzenia do pobrania

 

Mając na uwadze sezon jesienno-zimowy i związane z tym migracje ptaków dzikich Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydał opinię o aktualnej sytuacji w Europie i ocenę ryzyka wprowadzenia wirusa grypy ptaków na terytorium Polski. Ryzyko wprowadzenia wirusa w sezonie jesiennym należy uznać za wysokie, wobec tego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz.722)

 

pdf Opinia PIW-PIB w Puławach.

pdf Wzór zgłoszenia utrzymywania ptaków

 

ulotka1

 

ulotka2

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje , że w dniu   06.04.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 722).   Zagrożenie związane z grypa ptaków nie ustąpiło całkowicie i posiadacze drobiu powinni utrzymywać drób w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.


W szczególności:
-wypuszczać drób na terenie gospodarstwa , tak aby  nie miał on dostępu do zbiorników wodnych , do których dostęp mają dzikie ptaki .W gospodarstwach mogą być stosowane również ultradźwiękowe odstraszacze , siatki, itp. sposoby mające na celu ograniczenie do minimum ryzyka kontaktu z dzikim ptactwem;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników , do których mają dostęp dzikie ptaki;
- karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli  wewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, tak aby pasza i woda była zabezpieczona przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
- przechowywana pasza ma być zabezpieczona przed dostępem zwierząt dzikich oraz ich odchodami (pasza ma być przechowywana  w zamkniętym pomieszczeniu);
- stosować zasady higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;
- zabezpieczyć słomę  przeznaczoną na ściółkę przez umieszczeniem jej w budynkach( np. stodołach), a na polach pod szczelnym przykryciem przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodów.
-zgłaszać do Inspekcji Weterynaryjnej miejsca w których utrzymujemy drób.


Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta)  o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: Zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, Objawy nerwowe  takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica i wybroczyny; nagły spadek nieśności.