:: Przetargi :: 

Przetargi


Szczegóły Informacji

Dostawa chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej Soli

Status: zakończony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: PIW Nowa Sól

Nr UZP: 503556-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 03.02.2020 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 03.02.2020 11:30:00

Ogłoszono dnia: 16.01.2020Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu(PDF, 4.68 MB)

Data publikacji:16.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 16.01.2020


SIWZ(PDF, 11 MB)

Data publikacji:16.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 16.01.2020


SIWZ załącznik nr 1 Formularz ofertowy(DOCX, 20.7 KB)

Data publikacji:16.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 16.01.2020


SIWZ załącznik nr 2 Formularz cenowy(DOCX, 14.9 KB)

Data publikacji:16.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 16.01.2020


SIWZ załącznik nr 3 Oświadczenia(DOCX, 41.2 KB)

Data publikacji:16.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 16.01.2020


SIWZ załącznik nr 4 Zobowiązania(DOCX, 19.7 KB)

Data publikacji:16.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 16.01.2020


SIWZ załącznik nr 5 Wzór umowy(DOCX, 33.1 KB)

Data publikacji:16.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 16.01.2020


SIWZ załącznik nr 6 Ośwadczenie po ocenie oferty (DOCX, 16,0 KB)

Data publikacji:12.03.2020 | Data wytworzenia informacji: 12.03.2020


Odpowiedzi na pytania(PDF, 535 KB)

Data publikacji:16.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 16.01.2020


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(PDF, 654 KB)

Data publikacji:23.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 23.01.2020


Odpowiedzi na pytania 2(PDF, 1.30 MB)

Data publikacji:23.01.2020 | Data wytworzenia informacji: 23.01.2020


Informacja z otwarcia ofert(PDF, 667 KB)

Data publikacji:03.02.2020 | Data wytworzenia informacji: 03.02.2020


Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(PDF, 194 KB)

Data publikacji:04.02.2020 | Data wytworzenia informacji: 04.02.2020


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert(PDF, 525 KB)

Data publikacji:10.02.2020 | Data wytworzenia informacji: 10.02.2020


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(PDF, 1,161 MB)

Data publikacji:19.03.2020 | Data wytworzenia informacji: 19.03.2020


Przejście do poprzedniej strony
Wytworzył: Administrator
Udostępnił: Administrator
Data wytworzenia: 15.01.2020
Data udostępnienia: 15.01.2020
Data aktualizacji: 19.03.2020
© 2012 .: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli :.